Op deze site vindt u informatie over praktijkoverdracht. Aan de orde komen vragen als:

  •     wanneer is het aan de orde?
  •     waar moet u op letten?
  •     welke vragen moet u zich stellen als overdragende of overnemende partij?
  •     waar kunt u terecht voor advies en begeleiding?

De site is een initiatief van Eldermans & Geerts advocaten, een in recht rondom zorg gespecialiseerd advocatenkantoor in Zeist dat werkt voor zorgprofessionals en zorginstellingen (zie: www.eldermans-geerts.nl)

Naast praktische informatie biedt deze site de mogelijkheid om op discrete wijze een voornemen om over te dragen of over te nemen kenbaar te maken, teneinde vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen. De geheimhoudingsplicht die advocaten in acht dienen te nemen staat borg voor de vertrouwelijke behandeling. Bovendien wordt het altijd aan de overdragende partij overgelaten welke kandidaten daarvoor worden benaderd.

Deze “relatiebemiddeling” is kosteloos en verplicht tot niets. Indien een match tot stand komt willen wij uiteraard graag voor advisering en begeleiding zorgdragen, maar het staat een ieder vrij dan gebruik te maken van eigen adviseurs.